ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประชุมใหญ่สมาคมธุรกิจคลังสินค้า

วันที่ : 2 เม.ย. 52

      ด้วยสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 2 เมษายน 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีการจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ การฝ่าวิกฤตด้วยการประหยัดพลังงาน โดยอาจารย์สุรินทร์ พงศ์ปริตร และได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าวด้วย

เข้าชม 598 ครั้ง