ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การสัมมนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

วันที่ : 22 มิ.ย. 53

      กรมการค้าภายใน ร่วมสถาบันไอเอสโอ จัดสัมมนา โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น)“การจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น”วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นกรมการค้าภายใน จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานได้ โดยสมัครได้ที่ 0-2617-1708, 0-2279-6897 หรือติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 211, 212 รายละเอียดตามกำนดการ และหนังสือเชิญที่แนบ

เข้าชม 531 ครั้ง