ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ : 2 เม.ย. 55

      ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

เข้าชม 405 ครั้ง