ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สรุปผลการประชุม

วันที่ : 30 เม.ย. 55

      สรุปผลการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

เข้าชม 513 ครั้ง