ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ปี 2555

วันที่ : 25 เม.ย. 55

      กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับสถาบันรับรองไอเอสโอ จัดทำมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น จึงได้กำหนดให้มีการประชุมอบรมชี้แจงรายละเอียด และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น " (ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น)วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

เข้าชม 536 ครั้ง