ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

วันที่ : 17 ก.ย. 56
เอกสารสรุปผลการสัมมนา Download ได้ที่นี่

เข้าชม 371 ครั้ง