ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การสัมมนาโอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา

วันที่ : 25 ส.ค. 57


การสัมมนาโอกาสของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้า ภายหลังการเปิดเสรี AEC

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา Power Point

     มุมมองจากภาคเอกชน โดย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ (นางสุมาลี  วาสิกานนท์) รูปภาพงานสัมมนา

     รูปภาพงานสัมมนา

เข้าชม 240 ครั้ง