ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุวรรณธัญญากิจ

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุวรรณธัญญากิจ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 118 หมู่ 8 ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055-731-051
โทรสาร : 055-731-053

เข้าชม 2,704 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 118 หมู่ 8 ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ : 055-731-051 โทรสาร : 055-731-053

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสุวรรณธัญญากิจ