ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าวสินรุ่งเรือง

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที สินรุ่งเรือง
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 289 หมู่ 4 ตำบล ทับกฤช อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 056-217-973
โทรสาร : 056-217-973

เข้าชม 2,653 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ที สินรุ่งเรือง
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 289 ม.4 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-317973
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 289 หมู่ 4 ตำบล ทับกฤช อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 056-217-973 โทรสาร : 056-217-973

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าวสินรุ่งเรือง