ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าวแก้วตา

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท โรงสีแก้วตา จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 7 ตำบล เนินกว้าว อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056-511-159
โทรสาร : 056-511-159

เข้าชม 2,668 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท โรงสีแก้วตา จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 77 ม.7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-511159
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 77 หมู่ 7 ตำบล เนินกว้าว อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056-511-159 โทรสาร : 056-511-159

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าวแก้วตา