ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก (บริษัท บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัด)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 8 หมู่ 17 ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-000-598
โทรสาร : 055-000-598

เข้าชม 2,702 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 17 ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-000-598 โทรสาร : 055-000-598

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก (บริษัท บางระกำ เกตุธัญญาค้าพืชผล จำกัด)