ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้ำคูณพืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 69-71 หมู่ 10 ถนน น้ำพอง-กระนวน ตำบล หนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 043-431-092

เข้าชม 2,745 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 69-71 หมู่ 10 ถนน น้ำพอง-กระนวน ตำบล หนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ : 043-431-092

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดขอนแก่น