ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าว สมถวิล

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าว สมถวิล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 8 ตำบล หนองไม้ซุง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรสาร : 035-772-089

เข้าชม 2,629 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 8 ตำบล หนองไม้ซุง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรสาร : 035-772-089

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าว สมถวิล