ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดปลาบางเลนธานี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท บางเลน ปาร์ค วิลล์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 292 หมู่ 8 ถนน แหลมใหญ่ ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 034-301-667
โทรสาร : 034-301-616

เข้าชม 3,271 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 292 หมู่ 8 ถนน แหลมใหญ่ ตำบล บางเลน อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 034-301-667 โทรสาร : 034-301-616

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดปลาบางเลนธานี