ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท แม่ศรีสมทัพย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท แม่ศรีสมทัพย์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล หนองนมวัว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 60150

เข้าชม 2,640 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท แม่ศรีสมทรัพย์ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 95 ม.5 ต.หนองนมวัว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9622681
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล หนองนมวัว อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 60150

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท แม่ศรีสมทัพย์ จำกัด