ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 333 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043-891-498
โทรสาร : 043-891-500

เข้าชม 2,711 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 333 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043-891-498 โทรสาร : 043-891-500

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ไทยธัญญเจริญ จำกัด