ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 90 หมู่ 2 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล ตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 044 712-187
โทรสาร : 044-069-773
อีเมล์ : poonsakrice@hotmail.com

เข้าชม 2,802 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 90 หมู่ 2 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล ตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 044 712-187 โทรสาร : 044-069-773

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด