ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 425 หมู่ 3 ถนน กำแพงเพชร-ป่าพุทรา ตำบล เกาะตาล อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร 62130

เข้าชม 2,652 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 425 หมู่ 3 ถนน กำแพงเพชร-ป่าพุทรา ตำบล เกาะตาล อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร 62130

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด