ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 61 หมู่ 4 ตำบล พระอาจารย์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-610-588
โทรสาร : 037-610-579
อีเมล์ : MK00058@dit.co.th

เข้าชม 2,680 ครั้งรถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 50 คัน


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 61 หมู่ 4 ตำบล พระอาจารย์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-610-588 โทรสาร : 037-610-579

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม