ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 453/2 หมู่ 8 ถนน สุวรรณศร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 037-452-489
โทรสาร : 037-452-489
อีเมล์ : kbpt2009@yahoo.com

เข้าชม 2,669 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 10 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 3 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 453/2 หมู่ 8 ถนน สุวรรณศร ตำบล เมืองเก่า อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 037-452-489 โทรสาร : 037-452-489

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด