ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 415 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน กม.460 ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-799-247
โทรสาร : 055-799-817

เข้าชม 2,974 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 3 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 4 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 40 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 6 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 4 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 415 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน กม.460 ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-799-247 โทรสาร : 055-799-817

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร