ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าวกำนันทรง

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : - หมู่บ้าน เชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถนน นครสวรรค์-ชุมแสง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-256-005-7
โทรสาร : 056-256-009
อีเมล์ : MK00011@dit.go.th

เข้าชม 2,689 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : - หมู่บ้าน เชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถนน นครสวรรค์-ชุมแสง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-256-005-7 โทรสาร : 056-256-009

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าวกำนันทรง