ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ศรีพัฒนาพืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-316-316-7
โทรสาร : 056-342-119
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,664 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 65/2 ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-316316-7
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-316-316-7 โทรสาร : 056-342-119

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล