ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ศรีพัฒนาพืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-316-316-7
โทรสาร : 056-342-119
อีเมล์ : MK00015@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 606 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-316-316-7 โทรสาร : 056-342-119

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล