ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : จำรัสท่าข้าว
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-341-313-4
โทรสาร : 056-342-555-6
อีเมล์ : MK00016@dit.co.th

เข้าชม 561 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-341-313-4 โทรสาร : 056-342-555-6

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว