ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : จำรัสท่าข้าว
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-341-313-4
โทรสาร : 056-342-555-6

เข้าชม 2,906 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 55/3 ม.8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-341313-4
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55/3 หมู่ 8 ตำบล พยุหะ อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัด นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-341-313-4 โทรสาร : 056-342-555-6

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว