ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-025
โทรสาร : 056-481-014
อีเมล์ : MK00054@dit.co.th

เข้าชม 2,739 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 4 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 5 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 10 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 5 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-025 โทรสาร : 056-481-014

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี