ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ท่าข้าวโกยุ้ย
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 990 หมู่ 1 ถนน หนองตม-พิชัย ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-366-053
โทรสาร : 055-366-069
อีเมล์ : MK00019@dit.co.th

เข้าชม 2,663 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 990 หมู่ 1 ถนน หนองตม-พิชัย ตำบล วงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055-366-053 โทรสาร : 055-366-069

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกยุ้ย