ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 31/1 หมู่ 2 ถนน พิจิตร-สะพานหิน (กม.12-13) ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-608-611
โทรสาร : 056-608-611
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,691 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 1 หมู่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-255701
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรรวมผล
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 212/4 หมู่ 4 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-438043
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมไทยอารีย์ทรัพย์เจริญ
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 10/1 หมู่ 8 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-693344
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสมพรวัฒนา
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 62/5 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท พงศ์ไพโรจน์ไรซ์ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 99 หมู่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-619809
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โรงสีเมฆเกรียงไกร
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 99 หมู่ 3 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-620134
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสรี
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 139, 239 หมู่ 1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท โรงสีสิห์โตทองไรซ์อินเทรด จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก, ข้าวหอมมะลิ (ผู้รับซื้อ)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 100 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-670003-4
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โรงสีนครหลวงชัยนาท
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 333 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-411999
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ท่าข้าวแสงทรัพย์
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 99/1 หมู่ 2 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท สยามธัญชาติ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 251-252 หมู่ 3 ตำบลยุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-491925
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท ธนกรรวมผล ๙๙๙ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก, ข้าวหอมมะลิ (ผู้รับซื้อ)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 99/1 หมู่ 9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โรงสีไพทวีศักดิ์
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 184 หมู่ 7 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทรัพย์ถาวร
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 89 หมู่ 6 ตำบลทงราม อำเภอศรีประจันทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 035-561777
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรัตนาไรซ์อินดัสตรี้
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 25 หมู่ 4 ตำบลบ้านบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 056-685193
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท โรงสีวังกระชาย จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 151 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-410768
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โรงสีลิ้มเจริญธัญญกิจ
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 57 หมู่ 7 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-386180
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท เกียรติไกรรัตน์อินเตอร์เทรด จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 9 หมู่ 6 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7076672
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โรงสีไฟเกษตรไพบูลย์
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 88 หมู่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-432074
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ท่าข้าวหนองพยอม
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเปลือก (ผู้รับซื้อข้าว)
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 9 หมู่ 3 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 31/1 หมู่ 2 ถนน พิจิตร-สะพานหิน (กม.12-13) ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-608-611 โทรสาร : 056-608-611

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท เจียมศรีพงษ์ค้าข้าว (ฆะฆัง) จำกัด