ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บรรจงพืชไร่
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 86 หมู่ 1 ถนน วังทอง-เขาทราย (หน้า ร.พ.วังทรายพูน) ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-114
โทรสาร : 056-695-068
อีเมล์ : MK00024@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,660 ครั้งเครื่องวัดวามชื้น


รถตัก

รถตัก จำนวน 4 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 3 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 3 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 86 หมู่ 1 ถนน วังทอง-เขาทราย (หน้า ร.พ.วังทรายพูน) ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-695-114 โทรสาร : 056-695-068

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวบรรจงพืชไร่