ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 84 หมู่ 2 ถนน วังทอง-เขาทราย ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-618-265
โทรสาร : -
อีเมล์ : MK00026@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,676 ครั้ง


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 6 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 84 หมู่ 2 ถนน วังทอง-เขาทราย ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
โทรศัพท์ : 056-618-265 โทรสาร : -

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท เจียมศรีชัยรุ่งโรจน์ จำกัด