ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท่าข้าวบุญรักษ์

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท พิจิตรผลิตภัณฑ์ข้าว จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 9/4 หมู่ 9 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล (กม.3) ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056-660-084-5
โทรสาร : 056-631-522
อีเมล์ : MK00027@dit.co.t
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,680 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 9/4 หมู่ 9 ถนน บางมูลนาก-โพทะเล (กม.3) ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056-660-084-5 โทรสาร : 056-631-522

ราคาสินค้าเกษตรของ ท่าข้าวบุญรักษ์