ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 ถนน บรรพต ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-614-255 , 056-862-399
โทรสาร : 056-840-180
อีเมล์ : p_thunyakit@hotmail.com
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,691 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 9 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 2 เครื่อง


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 10 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 ถนน บรรพต ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056-614-255 , 056-862-399 โทรสาร : 056-840-180

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด