ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ป.เจริญกิจ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 118 หมู่ 14 ตำบล ไพรนกยูง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056-435-019
โทรสาร : 056-435-019
อีเมล์ : MK00055@dit.co.th

เข้าชม 2,654 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 118 หมู่ 14 ตำบล ไพรนกยูง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056-435-019 โทรสาร : 056-435-019

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ป.เจริญกิจ