ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติยะ เอ็นเตอร์ไพร์ส
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 141 หมู่ 9 ถนน ห้วยงิ้ว-ป่าแดด(1126) ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
โทรศัพท์ : 054-447-229
โทรสาร : 054-447-229
อีเมล์ : sanyakit@yahoo.com
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,662 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 1 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 20 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 4 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 141 หมู่ 9 ถนน ห้วยงิ้ว-ป่าแดด(1126) ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
โทรศัพท์ : 054-447-229 โทรสาร : 054-447-229

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง