ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 64 หมู่ 8 ตำบล หาดอาษา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056-940093
โทรสาร : 056-940094
อีเมล์ : MK00057@dit.co.th

เข้าชม 2,727 ครั้ง


รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 18 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 64 หมู่ 8 ตำบล หาดอาษา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : 056-940093 โทรสาร : 056-940094

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.บุญธรักษา