ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : โรงสีมั่นคงธัญญา
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 6 ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-982-625
โทรสาร : 056-291-431

เข้าชม 2,788 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 6 ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-982-625 โทรสาร : 056-291-431

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา)