ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 3 ถนน อุทัย-หนองฉาง ตำบล ท่าโพ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี 61130
โทรศัพท์ : 05654-5029
โทรสาร : 056-545-294

เข้าชม 2,659 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 3 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 1 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 3 ถนน อุทัย-หนองฉาง ตำบล ท่าโพ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี 61130
โทรศัพท์ : 05654-5029 โทรสาร : 056-545-294

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวโกวา