ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ร้านนายชวลิต
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-471-286
โทรสาร : 036-471-278

เข้าชม 2,639 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 10 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 3 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110
โทรศัพท์ : 036-471-286 โทรสาร : 036-471-278

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ร้านนายชวลิต