ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข)

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดสันติสุข ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือ โดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกผลผลิตมาจำหน่ายประมาณ 300 คัน จากในพื้นที่ 70% นอกพื้นที่ 30% (จังหวัดตากและเชียงใหม่) สินค้าหลักคือกะหล่ำปลีจากดอยสูงภูทับเบิก และกระจายไปตามตลาดใหญ่ๆทั่วประเทศ เปิดทุกวัน คลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดสันติสุข
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 149 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล หนองไขว่ อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-912-062
โทรสาร : 056-912-062
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 4,715 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : นางดวงจันทร์ สายแก้วดี
ที่อยูู่ : 236 หมู่ 9 ต.วังมล อ.หล่มเก่า
เบอร์โทรศัพท์ : 08-2166-7565
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอมหัวใหญ่,มะเขือเทศสีดา
ชื่อ-สกุล : นายสมพล ศรีแสงทอง
ที่อยูู่ : 39 หมู่ 4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1044-2189
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางปราณี มาเสียง
ที่อยูู่ : 156/10 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1379-7816
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักกาดขาว,กะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : น.ส.นันทนิต บ้องเขาย้อย
ที่อยูู่ : 134/1 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5430-9598
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริก,มะระ,ถั่วลันเตา
ชื่อ-สกุล : นายสมนึก แป้นทัศ
ที่อยูู่ : 124/88 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9745-2102
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริก
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย
ที่อยูู่ : 71/21 หมู่ 4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8852-5848
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพดอ่อน
ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์ โปร่งดำ
ที่อยูู่ : 151 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6046-8615
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พริก
ชื่อ-สกุล : นางศรีนวล นิ่มมาทอง
ที่อยูู่ : 151 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 09-8295-0655
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอมหัวใหญ่,มะเขือเทศสีดา
ชื่อ-สกุล : นางรุณศรี ถิวงศ์
ที่อยูู่ : 651 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 09-1741-9894
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ เก่งสกุล
ที่อยูู่ : 151 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1475-0997
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางประนอม แซ่ชุ
ที่อยูู่ : 151 หมู่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1806-3560
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 149 หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล หนองไขว่ อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-912-062 โทรสาร : 056-912-062

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข)