ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดริมปิง

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดริมปิง เป็นตลาดกลางที่สำคัญอีกแห่งในการรองรับผลผลิตการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน



เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท วาณิชย์สยาม จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 117/1 หมู่ 12 ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบล บางม่วง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-355-892-4
โทรสาร : 056-355-892
อีเมล์ : vanichsiam.2553@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/TARATRIMPING

เข้าชม 3,332 ครั้ง











ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท วาณิชย์สยาม จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ผักและผลไม้
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 117/1 ม.12 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-881200
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 8 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 25 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 117/1 หมู่ 12 ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบล บางม่วง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-355-892-4 โทรสาร : 056-355-892

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดริมปิง