ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดศรีนคร

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดศรีนคร ก่อตั้งเมื่อว้นที่ 9 มิถุนายน 2549  เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์ มีความต้องการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และตลาดในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ จึงได้ก่อตั้งตลาดศรีนคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ  ในจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนล่าง

          โดยเริ่มต้นบริหารโดยทีมงานตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

          ตลาดศรีนครเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าเท่านั้น และห้องขายสินค้าในโซนสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ที่ต้องการมาซื้อสินค้าต่างๆ สามารถเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย แบ่งเป็นโซนเพื่อสะดวกในการเลือกหาซื้อสินค้า  โดยแบ่งพื้นที่เป็น  9 อาคาร  มีพนักงานประจำตลาด 24 ชั่วโมง

เปิดทุกวัน เวลา 04.00 - 23.00 น.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ศรีนคร แอ๊กโกร เอ็กชเชนจ์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 558/99-100 หมู่ 9 ถนน นครสวรรค์ตก ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-881200
โทรสาร : 056-881201
เว็บไซต์ : www.taladsrinakhon.com

Facebook : https://www.facebook.com/SrinakhonMarket/
เข้าชม 4,120 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บริษัท ศรีนครแอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
สินค้าที่จำหน่าย : ผักและผลไม้
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 558/99-100 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-881200
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 56 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 50 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 24 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน 1 จุด


ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. จำนวน 1 ครั้ง


รถโดยสารประจำทางผ่านตลอด

รถโดยสารประจำทางผ่านตลอด จำนวน 1 -


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 558/99-100 หมู่ 9 ถนน นครสวรรค์ตก ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-881200 โทรสาร : 056-881201

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดศรีนคร