ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สหกรณ์การเกษตรบางระจัน

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สหกรณ์การเกษตรบางระจัน
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 126 หมู่ 4 ถนน สิงห์บุรี-ชัณสูตร ตำบล สิงห์ อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ : 036-591-009 , 036-592-433
อีเมล์ : MK00063@dit.co.th

เข้าชม 2,673 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 126 หมู่ 4 ถนน สิงห์บุรี-ชัณสูตร ตำบล สิงห์ อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ : 036-591-009 , 036-592-433

ราคาสินค้าเกษตรของ สหกรณ์การเกษตรบางระจัน