ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมโรงสีข้าว จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 7 ถนน หัวไทร-ปาก-เหมือง ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075-470-841,02-240-2941-2
โทรสาร : 075-470-841
อีเมล์ : asia_rice@hotmail.com

เข้าชม 2,644 ครั้ง

ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 7 ถนน หัวไทร-ปาก-เหมือง ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ : 075-470-841,02-240-2941-2 โทรสาร : 075-470-841

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช