ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาเจริญกิจ
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ตำบล สาลี อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3567-1001-2
โทรสาร : 0-3567-1002
อีเมล์ : MK00064@dit.co.th

เข้าชม 2,681 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ตำบล สาลี อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3567-1001-2 โทรสาร : 0-3567-1002

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี