ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม)

ประวัติความเป็นมา

     ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2518 บริเวณนี้ เป็นเพียงสถานที่หยุดรถประจำทางชั่วคราว เพื่อเก็บค่าโดยสารของสายต่าง ๆ (สายนคร-ลานสภา,นคร-พรมคีรี,นคร-จันดี เป็นต้น) ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช รถต่างๆ เหล่านี้ ต่างก็มีการบรรทุกพืชผักติดรถมาเป็นจำนวนมากด้วย จึงมีค่าพ่อค้ารายย่อยไปคอยดักเพื่อรับเหมาผักเหล่านั้นมาทำการแยกประเภทและคัดเกรด แล้วนำไปขายต่อได้กำไรอย่างงาม ต่อมา นายสุพร อินทรวิเชียร เจ้าของสถานีบริการน้ำมันในบริเวณนั้น ได้ให้รถประจำทางเข้ามาจอดในบริเวณสถานีบริการน้ำมันของตน และจัดระเบียบโครงสร้าง จนพัฒนามาเป็นตลาดในระยะต่อมา               เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2529 ในบริเวณเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ปริมาณที่รับส่งพืชผักพอเพียงต่อความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย สถานที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก มีการจัดระบบและการจัดการที่เหมาะสม จึงทำให้ตลาดแห่งนี้ค่อยๆ ขยายตัวเองขึ้นเรื่อยๆ                                                 ปัจจุบันนี้เครือข่ายรับส่งพืชผักของตลาดหัวอิฐ ได้โยงใยไปทั่วทุกภาคของประเทศๆ ไม่ว่าเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้ และยังมีเครือข่ายโยงใยไปยังประเทศใกล้เคียงอีกด้วย ในแต่ละวันจะมีพืชผักส่งออกและรับเข้าระหว่างตลาดหัวอิฐ ซึ่งเป็นแม่ข่ายกับเครือข่ายต่างๆ  ตลาดหัวอิฐมีบทบาทช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้คนในชุมชนเป็นจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจชุมชมเข้มแข็ง และเป็นปัจจัยให้วัฒนธรรมการผลิตของเกษตรกรและชุมชนอย่างน่าพอใจ ทั้งช่วยให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอันเป็นกำไรสังคมได้ระบบหนึ่ง เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรที่สำคัญและกระจายไปยังภาคใต้ตอนล่าง   เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม)
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-344-483

เข้าชม 3,027 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางลำเผาว์ ห่อห้ม
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 82532 6645
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา มาลิตร
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81495 8095
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นายสมหมาย จันทร์แดง
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1608 8002
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางชิตาภา สิริโสภา
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักกะหล่ำปลี
ชื่อ-สกุล : นางสาวชสิรินทิพร์ สมมะลวน
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 95028 8818
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ฃองชำ
ชื่อ-สกุล : นางจั่ว มีดั่ง
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางประมงด์ รักฉิม
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : นางลลิตา ประดับ
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขายข้าวแกง
ชื่อ-สกุล : นางสาวหนูจา ชำนะ
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักทุกชนิด
ชื่อ-สกุล : เมื่อง
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวหอม/หัวเทียม
ชื่อ-สกุล : นางประไพศรี ศศิธรเวชกุล
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 9961 5591
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แตงกว่า
ชื่อ-สกุล : นายวิยวัฒน์ จันทร์แดง
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 9372 54611
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักชี
ชื่อ-สกุล : นายณรง ชูทอง
ที่อยูู่ : 3 ตลาดการการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0 81719 0851
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 1 ถนน กระโรม ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-344-483

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม)