ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวเขาใหญ่

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เขาใหญ่การเกษตร (1999) จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ถนน สุพรรณ-ชัยนาท ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035-508-573-5
โทรสาร : 035-508-574
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,664 ครั้งรถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 20 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 4 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 3 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ถนน สุพรรณ-ชัยนาท ตำบล เขาพระ อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035-508-573-5 โทรสาร : 035-508-574

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่าข้าวเขาใหญ่