ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท อินเตอร์ ไรซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท อินเตอร์ ไรซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 157 หมู่ 3 ถนน สุพรรณบุรี-อ่างทอง ตำบล สาวร้องไห้ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035-639124
โทรสาร : 035-639124
อีเมล์ : MK00069@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,650 ครั้งสถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 20 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 5 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 157 หมู่ 3 ถนน สุพรรณบุรี-อ่างทอง ตำบล สาวร้องไห้ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 035-639124 โทรสาร : 035-639124

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท อินเตอร์ ไรซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด