ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรกาฬสินธุ์พืชผล

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรกาฬสินธุ์พืชผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 193 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043-891-498
โทรสาร : 043-891-500
อีเมล์ : MK00038@dit.co.th
เว็บไซต์ : -

เข้าชม 2,812 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 193 หมู่ 2 ถนน ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ (กม.3สี่แยกยางตลาด) ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ : 043-891-498 โทรสาร : 043-891-500

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรกาฬสินธุ์พืชผล