ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โรงสีมีชัย (รวมเกษตรพืชผล)

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : โรงสีมีชัย
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 174 หมู่ 19 ถนน ชุมแพ-สีชมพู ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043-311-116
โทรสาร : 043-311-025 , 043-311-220
อีเมล์ : meechairice@yahoo.com

เข้าชม 2,971 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 2 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 4 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 6 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 4 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 4 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 174 หมู่ 19 ถนน ชุมแพ-สีชมพู ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043-311-116 โทรสาร : 043-311-025 , 043-311-220

ราคาสินค้าเกษตรของ โรงสีมีชัย (รวมเกษตรพืชผล)