ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 17 หมู่ 1 ตำบล หลักชัย อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 035-379-050
โทรสาร : 035-379-303
อีเมล์ : LMS.Sice@hotmail.com

เข้าชม 2,690 ครั้ง
รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 3 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 4 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 6 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 4 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 17 หมู่ 1 ตำบล หลักชัย อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 035-379-050 โทรสาร : 035-379-303

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992