ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินอุตสาหกรรม

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินอุตสาหกรรม
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 70 หมู่ 6 ถนน แจ้งสนิท ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-273-122
โทรสาร : 043-273-121
อีเมล์ : MK00040@dit.co.th

เข้าชม 2,657 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 1 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 1 คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 100 คัน


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 70 หมู่ 6 ถนน แจ้งสนิท ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-273-122 โทรสาร : 043-273-121

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสินอุตสาหกรรม